advertise

بازدید گروه تخصصی برق نظام مهندسی استان قم از شرکت صفا پلیمر

تولیدات شرکت صفا پلیمر منطبق با استاندارد است
تولیدات شرکت صفا پلیمر منطبق با استاندارد است
سیدمحمد شریعتمدار رئیس گروه تخصصی برق نظام مهندسی استان قم با قدردانی از مدیر عامل شرکت صفا پلیمر گفت: در بازدیدی که از خط تولید لوله پلیمر این کارخانه داشتیم مشاهده شد به علت استفاده از مواد استاندارد با کیفیت مرغوب، روند تولید عاری از هرگونه آلودگی و ناخالصی است. وی بیان کرد: با توجه به مشاهدات گروه تخصصی برق نظام مهندسی قم از روند تست ضربه، آتش سوزی، استحکام و تست له شدگی توسط لیفتراک، کیفیت تجهیزات مطابق استاندارد تخشیص داده شده و دارای استحکام و انعطاف مناسب برای استفاده در مجاری ساختمان هستند.